Utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun 2019 till Helsingfors

Barnträdgårdslärarförbundet beviljade den 22 september 2019 utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun 2019 till Helsingfors stad.

”Vi värderar högt utmärkelsen som Helsingfors har mottagit. Småbarnspedagogiken är en del av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors. Den utgör den första etappen och en viktig sådan på det livslånga lärandets stig”, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.

Kriterierna för utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun:
1. En bedömning av konsekvenserna för barnen görs i samband med allt beslutsfattande som rör barnen
2. Lagstiftningsändringarna i lagen om småbarnspedagogik (2016) har inte tagits i bruk
• Barnets rätt till utvidgad småbarnspedagogik har inte begränsats eller begränsningen har återkallats
• Storleken på en barngrupp har inte ökats utan relationstalet 1:7 har bibehållits
3. Småbarnspedagogiken är en offentlig kommunal tjänst som privata tjänsteproducenter kompletterar
4. Den pedagogiska bedömningen av arbetet inom småbarnspedagogiken har inletts.

”Ett av de viktiga kriterierna för beviljande av utmärkelsen är att den pedagogiska bedömningen har satts i gång: vi har de facto ordnat en omfattande utbildning för personalen i ämnet. En bedömningsmetod är systematisk intern auditering av verksamheten inom småbarnspedagogikens enheter, verksamhetsplanerna och pedagogiken. Vi vill fortlöpande utveckla verksamheten och i samband därmed lyfta fram barnets röst och barnets perspektiv. En central faktor för kvaliteten på verksamheten är de anställda inom småbarnspedagogiken – de har möjliggjort att Helsingfors har fått utmärkelsen”, säger Satu Järvenkallas, direktör för den finska småbarnspedagogiken.

”Helsingfors har i sina beslut stött förverkligandet av småbarnspedagogiken”, konstaterar Pia Pakarinen, biträdande borgmästare i Helsingfors. ”Helsingfors har inte ökat gruppstorleken och har hållit i kraft varje barns lika rätt till småbarnspedagogik. Vi tar emot utmärkelsen med ödmjukhet – arbetet till godo för småbarnspedagogiken fortsätter.”

Utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun 2019 beviljades i år för första gången och offentliggjordes på de riksomfattande barnträdgårdslärardagarna den 22 september 2019 i Sibeliushuset i Lahtis. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra kommuner att utveckla sin småbarnspedagogik så att barnets rätt förverkligas och så att också de minsta kommuninvånarna får bästa möjliga vägkost inför livet.


DELA