stadsbild från en strand

Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto ställer in all undervisning tills vidare

Helsingfors stad har 13.3.2020 beslutat att undervisningen vid Helsingfors arbis och det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto ställs in tills vidare från och med 14.3. Inställningen gäller alla kurser, föreläsningar och evenemang som skulle ha ordnats på vårterminen.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd som syftar till att begränsa spridningen av det nya coronaviruset.

Kunderna informeras separat om kursspecifika specialarrangemang, såsom eventuell distansundervisning. Hur den inställda undervisningen påverkar redan betalda kursavgifter kommer vi att informera om i ett senare skede.

Helsingfors informerar på sina webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer som har koppling till coronaviruset. Stadens nyheter om coronaviruset finns på www.hel.fi/coronavirus.

Vi rekommenderar att följa med myndigheternas anvisningar om coronaviruset:
• THL Aktuellt om coronaviruset https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
• THL riksomfattande rådgivningsnummer 0295 535 535 ger allmän information om coronaviruset. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15.
• Helsingfors stads telefontjänst om coronavirus: 09 310 10024 (vardagar kl. 7-20)