Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten för grundskoleelever fortsätter till 8.5.2020

Staden önskar de allra yngsta grundskoleeleverna varmt välkomna till en mångsidig verksamhet efter skoldagen. Skoldagen och eftermiddagsverksamheten utgör en betydelsefull helhet i en liten skolelevs vardag också nästa höst.

Ansökan till eftermiddagsverksamheten för läsåret 2020–2021 pågår som bäst. På grund av coronaepidemin ska ansökningsblanketterna inte lämnas in direkt till verksamhetsställena utan ska undantagsvis sändas per skyddad e-post (fi. turvasähköposti) eller per post till fostrans- och utbildningssektorn.

På grund av undantagsförhållandena förlänger staden ansökningstiden med två veckor till 8.5.2020 för att så många barns ansökningsblanketter som möjligt ska hinna inkomma och för att beslut om dem ska kunna fattas före midsommar. De ansökningar som inkommer senare på sommaren behandlas i början av augusti.

Verksamhet ordnas för första- och andraklassare och elever med särskilt stöd: staden erbjuder dem en plats i antingen en lekpark eller eftermiddagsverksamhet som ordnas i en skola.

Eftermiddagsverksamheten inleds då höstterminen startar 18.8 i stadens svenskspråkiga grundskolor och 13.8 i stadens finskspråkiga grundskolor. Det är möjligt att ansöka om nedsatt klientavgift eller befrielse från klientavgift.

Anmälan och anvisning för ansökan


1. Till lekparkerna anmäler man sig och till skolornas eftermiddagsverksamhet ansöker man 23.3.–8.5.2020.

2.  Blanketten kan skickas med skyddad e-post vilket innebär att du identifierar dig med nätbankskoder, Mobil-ID eller med ett personkort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

a) Ladda ner ansöknings- eller anmälningsblanketten till din dator. 
b) Öppna blanketten du laddat ner. Fyll i den och spara den med elevens namn, fornamn_efternamn.
c) Gå tillbaka till denna webbsida och klicka på länken Skicka eftisblankett med skyddad e-post. Länk och blanketter hittar du längst ner på sidan.
d) Skriv in din e-postadress i fältet Avsändare. Fortsätt till identifieringen.
e) Fortsätt med processen tills du når vyn Nytt meddelande (Uusi viesti). I ämnesraden (Aihe) skriver du Eftisansökan. Tryck på Välj filer (Valitse tiedostot) nere i vänster hörn. Välj filen du fyllt i och sparat på din dator. Klicka på Bifoga (Liitä) och sedan på Skicka (Lähetä).

Ansökningsblanketten kan också skickas till:
 Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099, Helsingfors stad. Det är också möjligt att vardagar mellan klockan 8.00–16.00 lämna in blanketten på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.

På grund av coronaepidemin är det inte möjligt att lämna in ansökningar till skolelevernas eftermiddagsverksamhet och anmälningsblanketter till lekparkerna direkt till verksamhetsställena och lekparkerna.

3. Ett meddelande om placering i lekparkernas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 1.6.2020. Beslutet om skolornas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 26.6.2020.

4. Eftermiddagsverksamheten börjar läsårets första dag och fortsätter till läsårets slut.

5. Anmälningar till lekparkerna kan utanför ansökningstiden lämnas in till lekparken, och ansökningar till skolornas eftermiddagsverksamhet lämnas in på adressen Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Anmälan och anvisning för ansökan

Anmälan till höstens eftermiddags-verksamhet för skolelever inleds i dag 23.3