Bild: Emilia Kangasluoma

Ansökan till eftermiddagsverksamheten har börjat

Nu är det dags att söka till eftermiddagsverksamheten för skolelever. Elever i årskurs ett och två samt elever som får särskilt stöd på högre klasser kan söka till eftermiddagsverksamheten. Staden ordnar verksamheten tillsammans med organisationer och privata serviceproducenter. Ansökningstiden för läsåret 2022–2023 till eftermiddagsverksamheten infaller 21.3–22.4.2022.

Verksamheten genomförs under aktivt samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Detta gör det lättare att bilda grupper för eftermiddagsverksamheten och att placera barnen i dem. Särskilt fokus läggs på barn med behov av specialstöd och på att främja deltagandet för barn med olik kulturell bakgrund. Målet är att göra dagen till en harmonisk helhet för varje barn. Verksamheten ordnas i skolor och i övrigt på sådana lämpliga platser för verksamheten som finns nära skolan, till exempel i lekparker.

Klientavgifterna 2022–2023 är: 100 euro i månaden (verksamhet som slutar klockan 16.00) och 120 euro i månaden (verksamhet som slutar klockan 17.00). Det är möjligt att ansöka om nedsättning av klientavgiften

Verksamheten börjar i augusti på den första skoldagen på höstterminen, och ordnas enligt skolornas normala arbets- och lovtider.

Platserna för eftermiddagsverksamheten samt anvisningar finns här. 

Eftermiddagsverksamheten sker enligt lagen om grundläggande utbildning. Den utgår ifrån de grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen samt från Helsingfors stads verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet.

Lekparksverksamhet för skolelever

I en del lekparker fortsätter verksamheten för skolelever ännu läsåret 2022–2023 i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Du kan fr.o.m. 21.3.2022 anmäla ditt barn till lekparksverksamheten för hösten 2022 med en pappersblankett direkt till parken som ordnar verksamheten.

Läget av lekparkerna som ordnar verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik för skolelever finns här

Tilläggsuppgifter

Leena Palve-Kaunisto, servicechef för morgon- och eftermiddagsverksamhet, leena.palve@hel.fi. tfn 09 310 86809
Ledande lekparkshandledare