Bild: Konsta Linkola

Ansökan om och mottagande av en förskoleplats börjar 1.3.2022

Varje barn deltar i förskoleundervisning ett år innan läroplikten börjar. I Helsingfors ordnas förskoleundervisning på svenska och finska både i form av kommunal och privat service på ett flertal daghem och i några skolor. Förskoleundervisning ordnas fyra timmar per dag med tillämpande av skolornas verksamhets- och lovtider. Läsåret 2022–2023 börjar förskoleundervisningen 11.8.2022 och slutar 3.6.2023.

Förskoleplatsen för barn med en plats inom kommunal småbarnspedagogik mottas i e-tjänsten Asti 1–13.3.2022 (asti.hel.fi). Om man inte tar emot den anvisade platsen, ska man ansöka om en annan plats via Helsingfors e-tjänst på adressen asiointi.hel.fi.

Vårdnadshavare till ett barn som inte har en plats inom kommunal småbarnspedagogik ska ansöka om en plats inom förskoleundervisningen. Det här sker 1–15.3.2022 via Helsingfors e-tjänst på adressen asiointi.hel.fi.

Det är inte möjligt att ansöka om en plats inom förskoleundervisningen för verksamhetstiden 2022–2023 före 1.3.2022.

Beroende på familjens behov ordnas småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen på samma verksamhetsställe som förskoleundervisningen. Om man tar emot den anvisade förskoleplatsen i e-tjänsten Asti, behöver man inte ansöka separat om småbarnspedagogik. Familjer vars barn inte har en plats inom kommunal småbarnspedagogik, ansöker om kompletterande småbarnspedagogik allt efter behov med samma blankett som förskoleundervisning via e-tjänsten asiointi.hel.fi.

Ansökan till förskoleundervisning på ett privat daghem lämnas in direkt till det önskade daghemmet, som också kan ge mer information vid behov.

Tilläggsinformation