Ansökan till förskoleundervisningen för verksamhetsperioden 2020-2021 sker i januari

Ansökan om en plats för barn födda år 2014 inom förskoleundervisningen ska inlämnas i januari. Ansökan sker 7–23.1.2020 via Helsingfors stads e-tjänst. Om man inte har möjlighet att ansöka elektroniskt, kan man ansöka om en plats med en pappersblankett som ska inlämnas till det önskade daghemmet.

I Helsingfors ordnas finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning på både kommunala och privata daghem samt i skolor. Vill man ansöka till förskoleundervisning på ett privat daghem ska man kontakta daghemmet direkt.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och ges fyra timmar per dag – i regel under skolornas verksamhetstider. Småbarnspedagogiken fortsätter som en komplettering till förskoleundervisningen beroende på familjens behov. Varje barn ska delta i förskoleundervisningen ett år innan läroplikten börjar. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen.

En plats inom förskoleundervisningen anvisas i första hand i förskoleundervisningens elevupptagningsområde som bestäms på basis av barnets bostadsområde. Familjerna informeras om förskoleundervisningsplatsen senast vecka 13.

Vad är förskoleundervisning?

Förskoleundervisning är målinriktad och planmässig undervisning och fostran där aktiviteter och lekfullhet betonas. Målet är att främja och stödja barnets förutsättningar till utveckling och lärande samt främja en naturlig övergång till skolan. Barnets lärstig sträcker sig från småbarnspedagogiken via förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen.

Mera om förskoleundervisning