Ansökan till förskoleundervisningen nästa höst sker i januari

Förskoleundervisningen främjar och stödjer barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig samt möjliggör en smidig övergång från förskoleundervisningen till skolan. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och följer verksamhetstiderna för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen. Förskoleundervisningsperioden läsåret 2019–2020 börjar 13.8.2019 och slutar 29.5.2020.

Varje barn ska delta i förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning.

Ansökan till förskoleundervisningen för läsåret 2019–2020 sker 7–23.1.2019. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i skolor och på daghem.

Ansökan till förskoleundervisning sker elektroniskt. Anmälan kan också ske med en pappersblankett som finns att få på daghem. Blanketten lämnas in ifylld till daghemmet senast 23.1.2019. Vid ansökan till förskoleundervisning på ett privat daghem ska man kontakta daghemmet ifråga direkt.
 
Barnet anvisas i första hand en förskoleundervisningsplats inom det egna bostadsområdets elevupptagningsområde. Familjen informeras om barnets förskoleundervisningsplats senast vecka 11.

Mer information om förskoleundervisning, förskoleundervisningsplatser och en elektronisk blankett finns på webben på Förskoleundervisning.


På videon kan du se finskspråkiga barns funderingar om förskola.


DELA