Elever i en flexklass sitter samlade vid ett bord för en lektion utomhus.

Ansökan till den flexibla grundläggande utbildningen pågår som bäst

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för högstadieungdomar som riskerar att tappa skolmotivationen och avbryta sin skolgång. Syftet är att med hjälp av aktiva och arbetsinriktade studier förebygga avhopp.

Ansökan till den flexibla grundläggande utbildningen (flex) för läsåret 2020–2021 pågår som bäst och avslutas den 30 maj.

Flexklasserna är mindre klasser som består av högst 10 elever.

Studierna i flexklasserna är mer arbetsinriktade och läraren hjälper eleven hitta sina egna styrkor. I flexklasserna är det även möjligt för eleven att utveckla sitt kunnande i enlighet med läroplanen, för att stödja fortsatta studier.

Flexklasserna riktar sig till 7–9-klassare som har låg skolmotivation, som riskerar att inte fortsätta studera eller som riskerar att hamna utanför arbetslivet.

Undervisningen i flexklasserna består också av studiebesök och lägerskolor. Utöver läraren arbetar en ungdomshandledare i klassen.

I Helsingfors finns det en svensk flexklass, i Grundskolan Norsen. På finskt håll finns fyra flexklasser: i Haagan, Käpylän, Porolahden och Vuoniityn peruskoulu.

Ansökan om plats i flexklass

Elever i klasserna sju till nio som är minst 14 år gamla och som riskerar att bli utan avgångsbetyg har rätt att ansöka till den flexibla grundläggande utbildningen. Den sökande måste ligga minst ett år efter i grundskoleutbildning och vara motiverad att studera på sättet som beskrivs ovan.

Länk till mer information om ansökan och blanketter.