Bild: Jefunne Gimpel

Ansök om plats i den öppna småbarnspedagogikens klubbverksamhet som ordnas hösten 2021 – ansökan har förlängts till 11 maj

Aktuellt: klubbverksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken har hållit stängt i april. Klubbarnas verksamhet fortsätter som vanligt den 3 maj 2021.

Så här ansöker du om plats i den öppna småbarnspedagogikens klubbverksamhet som ordnas hösten 2021

Klubbverksamhet arrangeras i lekparker och på daghem inom den öppna småbarnspedagogiken på olika håll i Helsingfors.

Klubbarna är avsedda för barn som bor i Helsingfors och vårdas hemma, från två års ålder tills de börjar i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Verksamheten är avgiftsfri. Även barn för vilka det betalas hemvårdsstöd kan delta i klubbverksamheten. Om familjen får privatvårdsstöd för barnet kan barnet inte samtidigt delta i klubbarna.

Klubbverksamheten ordnas 2,5–3 timmar per dag, 1–4 dagar i veckan. Verksamheten är öppen småbarnspedagogik i enlighet med Helsingfors plan för detta. Varje klubb har en särskild veckoplan. Klubbarna leds av lekparkens eller daghemmets anställda. Barnen är försäkrade under klubbverksamheten.

Klubbarna ger barnet möjligheter att leka, motionera, skapa konst och utforska omgivningen tillsammans med andra barn. Klubbarna möjliggör positiva läroupplevelser och barnet får möjlighet att öva interaktionsfärdigheter. Den ledda verksamheten och lekarna planeras utifrån barnens intressen och tillsammans med dem. Även utomhuslekar ingår som en viktig del i klubbdagarna. Barnen ska hämta egen mat till klubben. Familjerna informeras om klubbarnas verksamhet regelbundet.

Antal barn per klubb är 7–13. Barnens ålder beaktas när grupperna bildas. En klubb grundas när det finns tillräckligt många sökande.

Klubbarnas verksamhetsperiod börjar vecka 35 i augusti och upphör vecka 22 i maj. Verksamheten arrangeras inte under skolloven.

Ansökningar till klubbar som börjar på hösten 2021 ska skickas senast den 11 maj 2021. Man kan även ansöka om plats när som helst under skolåret och barnet får plats om det finns lediga platser i gruppen.

Mer information om klubbarnas verksamhet och ansökan

Ansökan om plats i en klubb sker elektroniskt 

Vid behov kan ansökan även lämnas in på papper. Ansökningsblanketten finns här.  Den ifyllda blanketten postas eller ges främst till klubbplatsen dit man söker eller till vilken som helst kommunal lekpark respektive daghem.

En lista över klubbar du kan ansöka till finns här.

Mer information om klubbar som börjar på hösten 2021 finns på webbplatsen i slutet av maj.

Mer information: Hanna Linna, specialplanerare, hanna.linna@hel.fi, tfn 09 310 41259.

Hae mukaan syksyn 2021 avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin - hakuaikaa syksyllä alkaviin kerhoihin on jatkettu 11.5.2021 asti

Apply for the autumn 2021 open early childhood education playgroup clubs - application period extended until 11 May

Записывайтесь на осень 2021 в «открытые детские сады» Запись в «открытые детские сады», занятия в которых начнутся осенью, продлена до 11.05.2021

Codso naadiyada deyrta 2021 ee barbaarin-horaadka furadan - Wakhtiga codsashada naadiyada billaabanaya deyrta wuxuu sii socodsanayaa illaa iyo 11.5.2021 (pdf)

تقدم بطلب نوادي التربية المبكرة المفتوحة لخريف عام  2021/5/11 - فترة تقديم الطلبات للنوادي التي تبدأ في الخريف تم تمديدها حتى تاريخ