Anmälan till sommarverksamheten börjar och lekparksmåltider

På sommaren arrangeras daglägerverksamhet för Helsingforsbor i årskurserna 1–3 vardagar kl. 9–16 i de lekparker som har öppet. Verksamheten där är avgiftsfri och man ska anmäla sig i förväg på Dagläger-sidan. Anmälan till daglägren börjar den 20 maj kl. 8.00. Liksom tidigare år erbjuds deltagarna sommarmåltider. Lekparker som arrangerar dagläger och sommarmåltider.

Varje läger har en egen ledare samt plats för tio barn. Daglägerverksamheten arrangeras i första hand utomhus. Lekparkernas inomhuslokaler är reserverade endast för lägrens deltagares bruk.

I lekparkerna arrangeras ingen ledd verksamhet inom öppen småbarnspedagogik för småbarnsfamiljer, och inga offentliga tillställningar eller fester. Lekparkernas plaskdammar fylls inte i sommar. Lekparkens lekredskap finns tillgängliga för familjer.

Lekparker erbjuder avgiftsfria sommarmåltider för alla barn under 16 år

Lekparkernas sommarmåltider serveras 7.6–10.8 i de lekparker som håller öppet. Man behöver inte anmäla sig till sommarmåltiderna. Dricksflaska och sked/gaffel tas med hemifrån. Engångstallrik fås från lekparken.

I ordnandet av sommarmåltiderna beaktas säkra avstånd och hygienanvisningar. De som deltar i sommarmåltiderna ska följa parkernas säkerhetsanvisningar och iaktta god handhygien. Måltiderna sker i små grupper. Maten delas ut från flera utdelningspunkter och man ska hålla säkerhetsavstånd i köer. Lekparkens personal guidar deltagarna. Om sommarmåltidernas praktiska arrangemang informeras i förväg på lekparkernas sommarsidor. Läs mer om sommarmåltiderna.