Ämnesöverskridande studier inspirerar gymnasieelever

I Helsingfors stads gymnasier har de studerande möjlighet att delta i kurser där innehåll från olika läroämnen kombineras. När gymnasiernas nya läroplan tas i bruk i augusti 2021 kommer gymnasierna att erbjuda allt mer ämnesöverskridande undervisning.

Abiturienten Julia Huovinen har testat på ämnesöverskridande kurser vid Brändö gymnasium. I våras deltog hon i en kurs om förintelsen som kombinerade psykologi och historia.

Fem lärare från Brändö gymnasium och Tölö gymnasium deltog i kursen.

”Eftersom lärarna var så många fick vi mycket stöd i vårt grupparbete av den lärare som ansvarade för smågruppen”, säger Julia Huovinen.

Emil Laaksonen, som är inne på sitt tredje studieår vid Mäkelänrinteen lukio, har också erfarenheter av kurser där lärarna samarbetar. Han har exempelvis avlagt en fysikkurs med två lärare. Laaksonen upplevde att lärarna tack vare upplägget kunde fokusera på sina egna styrkor.

”Enligt mig var lärarnas roller väldigt tydliga från första början. De höll en lektion per vecka och var tredje lektion var båda närvarande. Då fick vi även mycket hjälp med uppgifter”, säger Laaksonen.

Ny gymnasiestruktur: kurser blir studieavsnitt

När den nya läroplanen tas i bruk kommer allt fler studerande att få undervisning där olika läroämnen kombineras. Skälet är att gymnasiestrukturen förnyas så att studierna blir mer enhetliga.

Till exempel kommer begreppet kurser att vara ett minne blott när läroplanen uppdaterats. Istället bygger gymnasiestudierna på studieavsnitt. Ett studieavsnitt kan bestå av ett eller flera läroämnen.

Om läroämnen kombineras får de studerande en mer heltäckande bild av olika fenomen och ämnesområden, i motsats till undervisning där fokus ligger på ett läroämne.

I Helsingfors stads gymnasiers gemensamma läroplan som gäller från och med augusti 2021 har det slagits fast att alla gymnasier ska förverkliga åtminstone ett så kallat ämnesöverskridande studieavsnitt, alltså ett studieavsnitt som består av flera läroämnen.

Gymnasierna bestämmer själva vad som ingår i studieavsnittet, men temat ska vara Ett kolneutralt Helsingfors 2035. Temat bygger på stadens mål att vara klimatneutralt före år 2035.

Mindre överlappningar, mer övergripande

Fördelen med ämnesöverskridande studier är enligt Julia Huovinen att överlappningarna mellan ämnen minskar. Emil Laaksonen anser att det breddar elevernas förståelse för olika fenomen.

”Med tanke på livet efter gymnasiet är det viktigt att kunna gestalta saker från fler än bara en vetenskaplig synvinkel. Det här är en möjlighet att lära sig detta”, säger Laaksonen.

Julia Huovinen säger att det i framtiden kunde vara möjligt att kombinera ämnen som historia och modersmål eller litteratur och kulturhistoria.

”Som studerande är det kul att se dialogen mellan lärare om samma tema men med olika ämnen som utgångspunkt.”