I Helsingfors är man nöjda med morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Staden har åter samlat in respons om morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever från barn och vårdnadshavare. Den begärda responsen gällde skolors morgonverksamhet och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och i lekparker.

Den elektroniska kunderfarenhetsenkäten var öppen 2.12-20.12.2019.

I kundtillfredsställelseenkäten fick morgon- och eftermiddagsverksamheten skolvitsordet 8,70. Antalet svarare ökade med cirka 700 från förra våren och översteg 1 900. Framförallt barnen var nöjda med verksamheten.

Vårdnadshavarnas svar tyder också på att verksamhetstiden uppfyller familjens behov, att avgiften är rimlig med tanke på tjänstens kvalitet och att vårdnadshavarna känner nu bättre till möjligheterna till nedsatt avgift och befrielse från avgift.

Fostrans- och utbildningssektorn beaktar och belönar också dem som anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för det viktiga arbete de utför. Sektorn kommer härefter att varje år tilldela tre serviceproducenter ett diplom. Mottagarna av diplomet är välmeriterade aktörer som håller hög kvalitet på morgon- och eftermiddagsverksamheten och målmedvetet utvecklar den.

De genomsnittliga resultaten för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolever i Helsingfors finns på webben

Eftermiddagsverksamheten

Morgonverksamheten