Donation på 50 000 euro till Helsingfors stad för anskaffning av motionsredskap

Urlus-stiftelsen har donerat 50 000 euro till Helsingfors stad för anskaffning av motionsredskap för enheterna inom småbarnspedagogiken. Redskap anskaffas på lika grunder för de finsk- och svenskspråkiga enheterna inom småbarnspedagogiken och familjedagvården runt om i staden.

Med det donerade beloppet anskaffar fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad motionsredskapspaket som innehåller bl.a. en trampolin, olika slags bollar, racketar osv. I samband med valet av motionsredskap har man utnyttjat de svar som man fick av anställda inom småbarnspedagogiken i Likes-forskningscentrums enkät om motionsförhållandena på enheterna inom småbarnspedagogiken.

Sammanlagt 100 paket med motionsredskap anskaffas till ett pris på 500 euro styck. Paketen delas ut i de småbarnspedagogiska områdena i relation till antalet barn på enheten. Motionsredskapen har redan beställts och barnen får tillgång till dem i september-oktober.

”Vi tackar för donationen, den ökar barnens intresse för att röra på sig, vilket är stadens och småbarnspedagogikens strategiska målsättning”, konstaterar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten.

Att öka den fysiska aktiviteten är ett av spetsprojekten i Helsingfors stads strategi. Ett av de viktigaste målen är att stöda och uppmuntra barnfamiljer att röra på sig mångsidigt i vardagen. I motsats till vad man har trott och tänkt är inte småbarn alltid i rörelse utan sitter förvånansvärt mycket i vardagen. Hela 80 procent av barn under skolåldern rör på sig för lite med tanke på sitt välbefinnande. Det här är en oroväckande upptäckt, eftersom motionsvanor etableras redan i 3 års ålder. En barndom fylld av rörelse bådar för mer fysisk aktivitet under hela livsloppet.

Urlus-stiftelsen ordnar ett prisutdelningsevenemang 19.8.2020. Från fostrans- och utbildningssektorn deltar direktören för den finska småbarnspedagogiken Satu Järvenkallas och daghemsföreståndaren Mepa Elfving. Urlus är en finsk stiftelse som med tillgängliga medel stöder fysisk fostran och idrottsliv i Finland (särskilt i Helsingforsnejden) samt främjar försvarsmässig och övrig verksamhet som stöder landets självständighet.


Bild: Maarit Hohteri / Helsingin kaupunki.