Berätta din åsikt om sommarplanen för lekparkerna

Berätta din åsikt om sommarplanen för lekparkerna före 6.3.2020!

Helsingfors stad erbjuder också denna sommar vistelser utomhus, motion, lek, spel och avgiftsfri mat för barn under 16 år i ett flertal lekparker.

Kommentera planen för kommande sommar 2020 och för öppethållningen i stadens lekparker före 6.3.2020 via länken härintill.

Planen har gjorts utifrån mottagen respons och erfarenheterna från tidigare år.

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5415069&sid=8Vng...