Stridsövningen.

Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland vid månadsskiftet november-december

Över 1100 beväringar och reservister deltar i krigsövningen som ordnas vid månadsskiftet november-december och sträcker sig från Helsingfors till Säkylä. Övningen Sapeli 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas i området Nyland och Västra Finland 27.11 – 4.12.

Övningen är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i januari, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i juli.

Huvudmålsättningen för övningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen använder gula varselvästar. Vid övningstruppernas utbildning används dagligen övningsammunition, vilket kan förorsaka buller i närheten av övningsområdena.

Trupperna övar i Helsingfors:

Santahamina 27.11.-4.12., Oulunkylä 28.11., Vuosaari 29.11. ja 1.-2.12., Malmi 30.11., Herttoniemi 1.-2.12., Kallahti 1.12., Isosaari 1.-2.12.

För att säkra en trygg övning för beväringarna, reservisterna och personalen beaktar man vid planeringen och verkställandet av stridsövningen de gällande restriktionerna och åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset.

Du kan följa med övningen på sociala medier med hashtag #sapeli20.

Stridsövningen Sapeli 20