Stridsövningen Sapeli 2 i Helsingfors

Gardesjägarregementets stridsövning Sapeli 2 arrangeras 26.11 –3.12 i Nylandsområdet. Övningens totala styrka uppgår till ca 1 000 soldater och består av beväringar, reservister och anställda. I övningen deltar trupper från Kustbrigaden och Nylands brigad.

Övningstrupperna rör sig i Askola, Esbo, Hangö, Helsingfors, Kervo, Borgå, Tusby och Vanda. Trupperna har stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen använder gula reflexvästar. I truppernas utbildning används övningsammunition, som kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna dagligen från kl. 7.00–22.00.

För de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter och som inledde sin tjänstgöring i juli samt för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i januari är övningen Sapeli slutkrigsövningen. Huvudmålsättningen för övningen är att utveckla beredskapen och mäta truppernas prestationsförmåga när det gäller försvaret av Nyland. Trupperna övar sig i att agera i krävande förhållanden och taktiska situationer i bebyggelse och skogsterräng tillsammans med andra trupper och Marinen.

Det är möjligt att följa med övningen i sociala medier: #sapeli

Läs mer:

Stridsövningen Sapeli 2 i NylandsområdetDELA