Tåg i snö.

Det är stora störningar i tågtrafiken

Det är stora störningar i tågtrafiken särskilt på stambanan och ringbanan. På grund av detta har samtliga K-tåg ställts in. I- och P-tåg går oregelbundet med en turtäthet på minst 20 minuter. På stambanan, ringbanan och kustbanan fram till Alberga kan det också förekomma förseningar och ytterligare inställda tåg.

R- och Z-tåg ersätter K-tåg mellan Kervo och Dickursby

R- och Z-tåg stannar undantagsvis även vid Savio, Korso, Räckhals och Björkby, där K-tågen inte går på grund av störningen.

Avgångstider för I- och P-tågen från Helsingfors

I-tågen avgår från Helsingfors klockan .16, .36 och .56.

P-tågen avgår från Helsingfors klockan .18, .38 och .58.

Läs mer:

30.1 Tågtrafiken går som vanligt igen

Helsingforsregionens trafik

Trafik störningar

Foto: Sofie Jokinen.