Avvikelser i metrotrafiken.

Avvikelser i metrotrafiken 11-13.1

Stopp i metrotrafiken i öster på fredagskvällen 11.1 och stopp från Drumsö österut 12-13.1.

Ersättande trafik

Metron kör inte från Östra centrum till Mellungsbacka och Nordsjö på fredagskvällen 11.1. kl. 17.30. På lördag och söndag 12-13.1 kör metron inte från Drumsö österut. Metron ersätts med bussarna 99M och 99V, spårvagn 11 samt med bussarna 147N och 20X och 21X. Undantagstrafiken beror på installationen av metrons nya ställverk.

Metrotrafiken stannar upp fredagskvällen den 11 januari ca kl. 18 på sträckan Östra centrum – Mellungsbacka och Östra centrum – Nordsjö. Metron kör från Mattby och Hagalund till Östra centrum.

Det är stopp i metrotrafiken 12-13.1.2019 på sträckorna Drumsö-Mellungsbacka och Drumsö-Nordsjö. Det innebär att metron inte går från Drumsö österut på lördag och söndag. Alla metro från Drumsö kör ända till Mattby och en del av tågen vänder inte om i Hagalund som vanligt. Metron kör mellan Drumsö och Mattby under båda dagarna med 5 minuters intervall.

Ersättande trafik på fredag 11.1

På fredagskvällen ersätter busslinjerna 99MX, Östra centrum (M) – Mellungsbacka (M) samt 99VX, Östra centrum (M) – Nordsjö (M) metron. Ersättningsbussarna börjar köra ca kl. 17.30. Bussarna kör var 5:e minut fram till kl. 20.30. Efter det kör bussarna med 10 minuters intervall tills trafikens slut lite för midnatt.  

Ersättande trafik på lördag och söndag 12.1-13.1

På lördag och söndag ersätter följande busslinjer metron::
•    99B, Drumsö (M) – Järnvägstorget - Hertonäs (M)

Läs mer:

Helsingforsregionenes trafik

DELA