Karta över området

Stomlinje 550 trafikerar inte Landshövdingsvägen fr.o.m. mars

Den gamla spårvägsbron på Landshövdingsvägen rivs ner. Arbetena startar i mars 2021. Samtidigt får stomlinje 550 en ny rutt. Hållplatserna Åggelby station, Grindbacka och Viksbacka på Landshövdingsvägen dras in.

Landshövdingsvägen är avstängd för trafik tills snabbspårvagnen kan börja trafiken. När arbetena är klara är gatan endast för snabbspårväg samt cykling och gång. Sträckan på Landshövdingsvägen blir ett grässpår. Därför kan busstrafiken inte återgå tillbaka till Landshövdingsvägen när arbetena är klara.

De avvikande rutterna har man planerat så att kollektivtrafikförbindelserna fortfarande är smidiga och att trafiken fungerar. Tyvärr kan de avvikande rutterna innebära längre gångavstånd till vissa hållplatser eller att en direkt förbindelse blir med byte.

På grund av arbeten vid östra sidan av Åggelby station kommer det att ske förändringar i gångrutterna. Rivningsarbeten av gångtunneln vid norra änden av Åggelby station startar i mars. Samtidigt går gång- och cykelrutterna undertågbanan dvs. via Åggelbyvägen under tre månader. 

Busstrafiken kan inte återvända till Landshövdingsvägen ens under perioden mellan det att byggarbetena blir färdiga och det att snabbspårvägstrafiken inleds. Avsnittet av spårvägen längs Landshövdingsvägen är belagd med makadam eller gräs och det går inte att köra med bil där. Snabbspårvägen öppnas för trafik i juni 2024.

Läs mer: