Stadscyklar.

Stadscyklarna och coronavirus - viktigt att komma ihåg handhygienen

Stadscyklarna är en av Helsingfors stads metoder för att stävja spridningen av viruset COVID-19. På uppmaning av THL fattades ett beslut om att inleda stadscykelsäsongen 2020 en dryg vecka tidigare än vanligt. Avsikten är att minska antalet människokontakter som orsakar smittor. Då du använder en stadscykel är det dock mycket viktigt att komma ihåg handhygienen.

Coronaviruset sprids primärt i form av droppinfektion från människor i närheten.  Det kan också spridas längre via partiklar i luften inomhus. Sociala kontakter och ställen där det är rusning bör undvikas. Om man trots allt är tvungen att resa är cykelåkning nu enligt THL bland de bästa transportformerna. Med stadscykeln är du i ett öppet utomhusrum där du kan hålla ett lämpligt säkerhetsavstånd till andra människor.

Då du använder stadscykeln är det dock mycket viktigt att komma ihåg handhygienen, såsom alltid vid beröring av ytor i offentliga lokaler. Under en vanlig sommardag rörs cykelstyrena och knapparna på stadscyklarnas skärm av cirka tjugotusen människor. Trots att antalet användare i nuläget är betydligt mindre än vanligt, är det inte möjligt att desinficera ytorna efter varje kund och kunden måste själv sköta om renligheten på samma sätt som exempelvis vid beröring av hissknappar eller dörrhandtag.

Stadscykeltjänstens operatör gör sitt bästa för att garantera renligheten för sina anställda genom skydd och undvikande av kontakter.

Viktigheten av handhygienen har uppmärksammats i ett kundbrev och på internetsidan för registrering, skyltar med anvisningar kommer även att läggas upp på cykelstationerna inom de närmaste dagarna.

Länk
till THL:s anvisningar