Staden uppbär inte avgifter för besökstider som inte avbokats

Helsingfors har beslutat att tillsvidare avbryta indrivningen av bötesavgifter för sådana besökstider och tjänster som inte avbokats eller har blivit oanvända. Normalt uppbär social- och hälsovården en avgift på 40 euro för bokade tider som inte används.

Att mottagningstider blir oanvända och inte avbokas kan i detta läge bero på undantagsförhållandena  som orsakats av coronaviruset. 

På grund av coronavirusepidemin är dessutom stadens telefonservice belastad och det har därför inte varit  möjligt att göra avbokningar. Behandlingen av bötesavgifter binder också arbetsinsatser som staden vill att  de anställda använder till mera brådskande uppgifter. 

Social- och hälsovårdsnämnden fattade beslutet tisdagen 25 mars. Beslutet är i kraft ända tills undantagsförhållandena upphör.