Spårvagn 10.

Spårvagnsnätet utvidgas under detta årtionde - bekanta dig med framtidens spårvagnsrutter

På 2020-talet utvidgas spårvagnsnätet i Helsingforsregionen snabbare än aldrig förr. HRT har nu publicerat kartan med vilken du kan bekanta dig med de planerade spårvagnsrutterna.

Kartan omfattar förutom de nuvarande spårvagnslinjerna även sträckor som spårvagnarna och snabbspårvagnarna kommer i framtiden att trafikera. På kartan visas såväl rutten för snabbspårvagnen 550, den nya spårvägsförbindelsen på Degerö som nya sträckor i Helsingfors innerstad.

HRT planerar just nu framtidens spårvagnslinjer. Därför har man ännu inte fattat beslut om alla linjer som visas på kartan utan planerna preciseras i och med att planeringen framskrider. Byggandet av de nya spåren påverkar också de nuvarande spårvagnslinjerna. 

Framtidens spårvagnskarta hittar du på adressen ratikkakartta2030.hsl.fi.

Läs mer:

HRT

Foto: HRT