Linje 7 har undantagsrutt 6.4 – 2.5.

Spårlinje 6 fortsätter till Eirastranden, linje 6T slutar och linje 7 till avvikande rutt

Det händer i spårvägstrafiken tisdagen den 6.4 när Docksgatans nya bana tas i bruk. Linje 6 fortsätter till Eirastranden, Sandvikens länk uteblir för linjen och linje 6T dras in. Spårarbeten görs vid Västra terminalen och linje 7 har fyra veckor lång undantagsrutt via Bulevarden till Sandviken. Västra terminalen betjänas av ersättande buss 7X t.o.m. 2.5. 

Ruttförändring för linje 6

Linje 6 fortsätter fr.o.m. tisdag 6.4 från Sandvikstorget längs Docksgatans nya bana till Eirastranden. Linje 6T till Västra terminalen slutar. Sista trafikeringsdagen är andra påskdagen 5.4. Under tiden 6.4 – 2.5 kommer man till Västra terminalen med ersättande buss 7X.

Linje 7 på undantagsrutt till Sandviken 6.4 – 2.5

Vid Västra terminalen görs arbeten med gator och skenor. De förbereder ibruktagning nya Atlantgatans bana och Atlantbron 3.5.

Ersättande buss 7X 6.4 – 2.5

Som ersättande förbindelse till Västra terminalen under tiden 6.4 – 2.5 fungerar buss 7X (Sandviken – Gräsviken (M) – Utterhällen – Västra terminalen). Linjen har bytesförbindelse med linje 7 men också till metron och spårlinjer 8 och 9.

Man kan stiga på en ersättande buss också genom mittdörrar och en biljett som är i kraft behöver inte visas åt chauffören eller till kortläsaren.

Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller 6.4

Tidtabeller på alla spårlinjer byts i samband med ändringarna. Nya rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan tidtabeller i utskrivbar form.

Ändringar 3.5

Linje 9 fortsätter från Utterhällen längs Atlantgatan och nya Atlantbron till Västra terminalen på måndag 3.5. Linje 7 återgår till sin normala rutt och ersättande buss 7X slutar.  

Läs mer:

Helsingforsregionens trafik

Publicerad 26.2 och updaterad 1 och 6.4.

Foto: Antti Pulkkinen.