Spårvagnen.

Sommartidtabeller börjar gälla 7.6 – spårarbeten och ruttförändringar i busstrafiken

På måndag den 7 juni övergår HRT:s trafik till sommartidtabeller. Det sker ruttförändringar på buss- och spårvagnslinjer och trafiken påverkas även av banarbeten på stambanan. Det sker också avvikelser i metrotrafiken mellan 17.-25.7 på grund av broarbeten vid Skepparviken på Brändö.

Sommartidtabellerna gäller 7.6–15.8. med några undantag. Sommartidtabellerna börjar gälla också på U-linjerna 7.6.

Sommartidtabellerna för bussarna, spårvagnarna, närtågen och metron finns också i Reseplaneraren då sökningen riktas till sommarperioden. Du kan också hitta sommartidtabellerna i utskrivbar form: Utskrivbara sommartidtabellerna i PDF-form

Förändringar i busstrafiken 7.6

Busslinjer som kör längs Degerövägen börjar köra avvikande rutt redan på tisdag 1.6. Bron på Rävsundsvägen i Uppby rivs ner samt anslutningen till Degerövägen och Rävsundsvägen blir en plankorsning.

Läs mer: Bussar som trafikerar Degerövägen kör avvikande rutter på grund av rivningsarbetet av Rävsundsvägens bro fr.o.m. 1.6.

Linje 17

Linje 17 Berghäll - Kronohagen - Munkholmen läggs ner i början av sommartrafiken 7.6. Linjen läggs ner eftersom den har haft för få resenärer.

Läs mer: Linje 17 Berghäll - Munkholmen läggs ner 7.6.2021

Linjerna 55 och 502

På grund av arbeten på Kronbroarna kan linjerna 55 och 502 inte trafikera den nuvarande ändhållplatsen i Havshagen. Den nya ändhållplatsen för linje 502 Alberga - Havshagen ligger vid Berghälls bibliotek. 

Linje 55 Järnvägstorget - Forsby börjar köra direkt längs Sörnäs strandväg på grund av arbeten. 

Läs mer: Ruttförändring på linje 55 i Havshagen 7.6 

Läs mer: Ändhållplatsen för linje 502 flyttas till Björnparken

Förändringar i trafikeringstider och rutter för närbussar i Östra Helsingfors

Närbussarna får nya rutter och trafikeringstider minskas. Ruttförändringarna gäller särskilt linjer som trafikerar i Kvarnbäcken och Gårdsbacka samt linjerna i Nordsjö. 

Närbusslinje 811 Mellungsbacka - Stensböle läggs ner i början av sommartrafiken 7.6. Linjen har kompletterat den övriga kollektivtrafiken, och busslinjerna 57, 94A och 812 fortsätter att erbjuda alternativa förbindelser. 

Linjerna 813, 814, 816 och 817 får nya rutter och linjen 819 läggs ner i Nordsjö. Ändhållplatsen för linje 813 flyttas från norra köpcentrum till Sjökortsgränden. 


Läs mer: Förändringar i närbusstrafiken i Nordsjö 7.6.2021 - Linjerna 813, 814, 816 och 817 får nya rutter och linjen 819 läggs ner

Förändringar i spårvagnstrafiken 7.6

Även alla spårvagnslinjer får nya tidtabeller 7.6. Förändringar i spårvagnsrutter som förorsakats av gatuarbeten på Helsingegatan fortsätter även i sommartrafiken.

Läs mer:  Spårvagnar 1, 3, 8 och 9 till avvikande rutter i Berghäll, Alphyddan och Tölö fr.o.m. 17.5

Avvikelser på linje 2 mellan 7.6-11.7

På grund av byggandet av Ilmala spårväg i Västra Böle börjar linje 2 köra undantagsrutt i början av sommartrafiken. Spårvagnslinje 2 kör från Operan längs Helsingegatan och Sturegatan till Pauluskyrkan fr.o.m. 7.6.

Läs mer: Ingen spårvägstrafik till Västra Böle 7.6 – 11.7. Ersättande buss 2X Glaspalatset-Operan-Böle

Följande förändringar gäller fr.o.m. 12.7:

Det sker stora förändringar i spårvagnsrutter och -tidtabeller 12.7 när den andra fasen i gatuarbeten på Helsingegatan börjar. Behovet för spårvagnslinje 5, dvs. rusningslinje som trafikerar Skatuddens terminal, beror på hur fartygstrafiken utvecklas.

Förändringar i närtågtrafiken fr.o.m. 7.6

På måndag den 7 juni börjar närtågen köra enligt sommartidtabellerna. Samtidigt sker det förändringar i tidtabellerna för närtågen på stambanan. Nytt ställverk vid Kervo och broarbeten vid Bocksbacka påverkar närtågtrafiken. Ändringarna gäller fram till 29.8. Arbeten består av olika faser som påverkar avgångsspår och trafiken. 

Närtågen stannar inte vid Bocksbacka station i riktning mot norr fr.o.m. 7.6. Från Bocksbacka kör tågen i norrgoende riktning via Åggelby. Nattetid stannar närtågen också vid Bocksbacka station i riktning mot norr.

På grund av arbeten kör K-tågen bara mellan Dickursby och Kervo på vardagar må-fre kl. 6–19 mellan 7.6.–29.8. Detta betyder att K-tågen kör till och från Helsingfors tidigt på morgonen och på kvällar mellan måndag och fredag samt under veckosluten. 

Dessutom kör Z-tågen bara mellan Lahtis-Haarajoki 21.6–6.7 och 16.7–22.7. Buss 797X ersätter sträckan mellan Haarajoki och Kervo.

Läs mer: Banarbeten påverkar närtågtrafiken på stambanan 7.6–29.8

Förändringar i metrotrafiken 7.6 och på sommaren

7.6 börjar metron köra enligt tidtabellerna för sommaren, dvs. turtätheten minskas. Metrons turtäthet är 7 ½min mellan Östra centrum-Mellungsbacka, Östra centrum-Nordsjö och Hagalund-Mattby och 4min på linjernas gemensamma del på morgnarna och på eftermiddagen.

Under sommaren görs också broarbeten vid Skepparviken på Brändö. På grund av arbeten sker det avvikelser i metrotrafiken mellan 17.-25.7.2021. Under den här tiden kör metron bara mellan Mattby-Brändö och stationerna i Östra Helsingfors trafikeras av ersättande busslinjer från Helsingfors centrum.

Läs mer: 

HRT

Foto: Antti Pulkkinen