Foto: Monica Gorbatow.

Social- och hälsovårdstjänster på sommaren

Hälsostationerna är öppna kl. 8 - 16

Hälsostationerna är öppna 1.6 - 31.8 vardagar kl. 8 – 16. Ingen kvällsmottagning ordnas under sommaren.

Jakobacka, Stensböle, Malmgård och Skomakarböle hälsostationer är stängda 29.6 - 2.8 Under dessa tider får dessa hälsostationers klienter sina tjänster från andra hälsostationer enligt följande:

  • Jakobacka hälsostations klienter från Malms hälsostation, Talvelavägen 4, tfn 09 310 57702
  • Stensböle hälsostations klienter från Gårdsbacka hälsostation, Köpgränden 3, 09 310 60410
  • Malmgårdens hälsostations klienter från Gamlas hälsostation, Kaustbystigen 6 A, tfn 09 310 47355
  • Skomakarböles hälsostations klienter från Parkstads hälsostation, Formansplatsen 1, tfn 09 310 53300.

Utdelningarna av egenvårdsartiklar är öppna 1.6 - 31.8 kl. 8 – 16. Stengårds utdelning av egenvårdsartiklar är stängd 29.6 – 2.8, då Hertonäs utdelning av egenvårdsartiklar har öppet.

 Den centraliserade preventivrådgivningen är stängd 6.7 – 26.7 (brådskande ärenden till hälsostationer).

En del av tandklinikerna är stängda

En del av tandklinikerna är stängda på sommaren. Tandklinikernas sommaröppettider finns på social- och hälsovårdsverkets webbsidor www.hel.fi/sotekesa. Mun- och tandhälsovårdens tidsbeställning är öppen vardagar kl. 8–15, tfn 09 310 51400.

Mun- och tandhälsovårdens jour finns kvällstid, på veckoslut och under helger på Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Kontakta på förhand tfn 09 310 49999. Nattjouren finns på Tölö sjukhus olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 09 471 87708.

Rådgivningsbyråernas tjänster

Jakobackens, Stensböles, Svedängens och Skomakarböles rådgivningsbyråer är stängda 29.6 – 2.8. Under dessa tider får dessa rådgivningsbyråers klienter sina tjänster från andra rådgivningsbyråer enligt följande:

  • Jakobackens rådgivningsbyrås klienter från Malms rådgivningsbyrå, Talvelavägen 4.
  • Stensböles rådgivningsbyrås klienter från Gårdsbacka rådgivningsbyrå, Köpgränden 3.
  • Svedängens rådgivnings klienter från Månsas rådgivningsbyrå, Storkärrskanten 3 A.
  • Skomakarböles rådgivningsbyrås klienter från Parkstadens rådgivningsbyrå, Formansplatsen 1.

Resten av rådgivningsbyråerna är öppna hela sommaren. Vid rådgivningsbyråerna sköts under mitten av sommaren 29.6. – 2.8. gravida mödrars kontroller och kontroller av barn upp till 1 år samt andra nödvändiga kontroller. Rådgivningarnas tidsbeställning är öppen vardagar kl. 8–14, tfn 09 310 55530.

Den öppna rådgivningsbyrån är stängd 29.6 – 14.8. Familjerådgivningsbyrån är stängd 13.7 – 26.7.

Andra social- och hälsovårdstjänster

Byrån för frontveteranrehabilitering är stängd 6.7 – 2.8 och byrån för tjänster som förs hem 6.7 – 19.7.

Minskningar i verksamheten under sommaren för servicecentraler, dagverksamhet för äldre, invånarverksamhet, arbets- och dagverksamhet för handikappade, psykiatri- och rusmedelstjänster samt andra social- och hälsovårdstjänster hittas på adressen www.hel.fi/sotekesa.

Jourerna öppna under vanlig tid på sommaren

Medan hälsostationerna är stängda behandlas patienter som behöver akutvård på kvällar, veckoslut och helger i jourerna i Haartmanska, Malms, Jorvs och Pejas sjukhus samt sjukhuset för barn och ungdomar.

Social- och krisjouren tjänstgör på sommaren dygnet runt. Socialjour tfn 020 69 6006 och krisjour tfn 09 310 44222.

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar.

Läs mer:

Social- och hälsovårdsverket

DELA