Snabb feedback avslöjar vilken information helsingforsarna saknar på stadens webbplats

Helsingfors stad har tagit i bruk en ny funktion för snabb feedback på webbplatsen hel.fi. Genom funktionen kan du berätta för staden huruvida du hittade det du sökte efter på webbplatsen. Om du inte hittade den information du sökte kan du samtidigt berätta vilken information du saknar. Snabbresponsknapparna hittar du under brödtexten på webbplatsen hel.fi.

Vi samlar feedback specifikt för att utveckla webbplatsen. Du kan alltså inte få hjälp med något problem via den snabba feedbacken. Eftersom vi inte samlar in någon information om dem som ger feedback kan staden inte svara på responsen. Om du vill ha ett svar av staden lönar det sig att också i fortsättningen använda responsblanketten.

Vi vill utveckla webbplatsen hel.fi på ett kundinriktat sätt, betonar Jani Merimaa, stadskansliets kommunikationschef med ansvar för innehållsproduktion.

- Vi förbättrar vårt innehåll utifrån användarresponsen. Dessutom utnyttjar vi dataanalys för att ta reda på vilket innehåll som intresserar användarna och vilket som är av mindre intresse. Det populäraste innehållet lyfts fram på ett tydligt sätt, berättar Merimaa.

Problemlösning med helsingforsiskt uppstartsföretag

Det tekniska genomförandet av snabbresponsen utförs av ett helsingforsiskt uppstartsföretag, React & Share. Under ett års tid testar Helsingfors stad detta nya sätt att samla in data.

– Med vårt verktyg kan Helsingfors stad utreda hur innehållet på webbplatsen tjänar läsarna. Vi är väldigt glada att Helsingfors stad bestämt sig för att ta vårt verktyg i bruk, kommenterar Timo Virtanen, grundare av React & Share.

– Målet med vårt verktyg är att göra det lättare att inom kommunikationen och förvaltningen förstå slutanvändaren. Vi hjälper för vår del Helsingfors stad att mäta hur väl dess innehåll fungerar, vilket direkt motsvarar stadens strategiska mål – att göra Helsingfors till världens bäst fungerande stad.

För närvarande går det enbart att ge snabb respons på det vanliga sidinnehållet på huvudsidan hel.fi. Knapparna är alltså inte i bruk under nyhetsartiklar, beslutsdokument eller på stadens separata sidor för andra ämneshelheter.