Skolmat. Foto Arto Wiikari.

Skolmat åt alla elever i årskurserna 1–9 på den egna skolan under den pågående veckan

Skolmat erbjuds under den här veckan fram till 20.3 åt alla elever i årskurserna 1–9 i Helsingfors. Eleverna kan komma till sin egen skola och äta oberoende om de studerar på distans eller i närundervisning.

På grund av situationen kan det förekomma ändringar och skolspecifika skillnader i menyerna. Noggrannare information om mattiderna och skolbespisningen fås på den egna skolan och via Wilma.

Ett beslut om omfattningen av Helsingfors skolbespisning under de kommande veckorna fattas senare. Skolbespisningen kommer hur som helst att också i fortsättningen ordnas för de elever i årskurserna 1–3 som är i närundervisning och vars föräldrar arbetar inom s.k. kritiska branscher och för barn som fått beslut om särskilt stöd.

På daghemmen fortsätter mattjänsterna som vanligt, men det kan förekomma ändringar och dagisspecifika skillnader i menyerna.

 


DELA