Skjutövningar kan förorsaka buller i Helsingfors

Försvarsövningen som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Huvudstadsregionen fr.o.m. den 4. till den 8. mars. Vid utbildningen av trupperna används utrustning för skjutövningar som kan förorsaka buller i närheten av platserna där övningen äger rum.

I övningen deltar en styrka på cirka 520 personer bestående av beväringar, reservister och stampersonal.Trupperna är utrustade med stridsutrustning. Stampersonalen använder gula signalvästar ovanpå terrängdräkten. Trupperna som deltar i övningen finns i Helsingfors.

Avsikten med övningen är att utveckla truppernas prestationsförmåga, och att försvara objekt i Huvudstadsregionen.

Övningen kan följas i sociala medier på hashtaggarna #paikallispuolustus #kehä19 #kaartjr.

Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen