M/s Isosaari Foto: Suomen Saaristokuljetus Oy.

Nytt: Skärgårdskryssningar till Helsingfors och Åbo

I maj erbjuds alla som inte har båt att åka på kryssning i Helsingfors och Åbo skärgård. Fartyget Isosaari gör två testkryssningar i slutet av maj. Under resan stannar vi på två fantastiska fästningsöar, Jussarö och Örö.

Den första kryssningen görs från Helsingfors till Åbo och tillbaka 3–5 maj och den andra från Åbo till Helsingfors och tillbaka 10–12 maj. Båda resorna görs med huvudstadsregionens största skärgårdsbåt, fartyget M/s Isosaari. Helsingforsarna känner båten från trafiken till Mjölö som inleddes förra sommaren.

Ingen har på flera år gjort kryssningar med passagerarfartyg mellan Helsingfors och Åbo, berättar Tomi Ståhlberg, vd för  Suomen Saaristokuljetus Oy.

Kryssningen är en all inclusive-upplevelse under ett veckoslut då man övernattar ombord på M/s Isosaari, som också är hotellbåt. Dagsutflykter med bastu för passagerarna på Jussarö och Örö där det också har reserverats tid att självständigt vandra på öarna.

Fästningarna har en historia som få känner till

Militäröarna Jussarö och Örö var under årtionden helt och hållet avstängda för civila. Jussarö, nära Ekenäs, öppnades för allmän rekreation 2005. Tio år senare öppnades Örö i Skärgårdshavets nationalpark för allmänheten.

Forststyrelsen förvaltar de nu så populära utflyktsöarna. Båda öarna har en intressant historia och en fantastisk natur. Jarmo Nieminen, pensionerad överstelöjtnant är reseledare och guidar på destinationerna.

Chartertrafiken till Mjölö pågår – linjetrafiken startar i maj

Fartyget M/s Isosaari har plats för 275 passagerare och minst femtio kan inkvarteras ombord. Fartyget fungerar som hotell på vintern, förtöjt vid Allas Sea Pool. Under sommaren är Mjölö dess hemmahamn. På fartyget finns en restaurang med 80 platser och A-rättigheter samt platser för tiotals på däck.

M/s Isosaaris chartertrafik är redan igång och dess linjetrafik i Helsingfors skärgård startar 4 maj. De övriga trafikidkarnas sjötrafik pågår huvudsakligen under seglingssäsongen från maj till september. Ända fram till julfestsäsongen körs några charterkyssningar. Inledningsdatum för följande sjötrafikrutter i Helsingfors skärgård har redan nu meddelats: 
 
Östlig skärgårdsrutt 10.5
Havshamnen–Rönnskär 11.5
Gräsviken–Rönnskär 15.6
Nordsjö–Fagerö 10.5
Från och med slutet av april når man igen Ugnsholmen med båt, efter att bron avlägsnats 15 april.

Läs mer:
suomensaaristokuljetus.fi
visitisosaari.fi
visitjussaro.fi
hotellilaivaisosaari.fi

DELA