Rösta i ungdomsrådvalet 12-30.11.

Rösta i ungdomsrådvalet 12-30.11

Ungdomsrådet ser till att ungdomarnas röst blir hörd i stadens beslutfattande. De unga bestämmer själva vilka ärenden de vill främja. Ungdomsrådet väljs genom val till ett år i taget och rådet består av 30 unga. Ungdomsrådets verksamhet ger unga en möjlighet att påverka sin hemstads ärenden, och är tryggad av kommunallagen.

I Helsingfors ungdomsråds val kan alla helsingforsare som är födda 2001–2005 rösta. Alla röstberättigade har en röst.
Man kan rösta på skolor och ungdomsgårdar. Varje skola har minst en röstningsdag.

Du kan nu bekanta dig med kandidaterna! Du kan bläddra kandidaterna i kandidaten galleriet eller göra valkompassen.

Röstningstiden är 12–30.11. Du kan rösta exempelvis på din skola. Röstningsplatser och tider uppdateras på denna sida.

Den nya sammansättningen av ungdomsrådet offentliggörs på KrutGalan 4.12. Nya ungdomsrådet inleder sin period 1.1.2019

Läs mera

Info om valet


DELA