Tavastbäen. Foto: Voima Graphics.

Renovering av Tavastvägen börjar 4.3 – ändringar i spårvagnstrafiken

Spårvagnarna kör inte via Sörnäs fr.o.m. 4.3 när renovering av Tavastvägen börjar. Spårvagnstrafiken omdirigeras via Berghäll och Sturegatan. Ändringen gäller linjerna 1, 6, 6T, 7 och 8.

Bussarna kör via Tavastvägen under renoveringen men det blir ändringar i hållplatslägen under arbetets gång.  Också biljetthallens tak på Sörnäs metrostation förnyas och på grund av arbeten stängs en del av ingångarna. Stationen hålls dock öppen och metron går som vanligt.

Du kan se hur arbetena påverkar din kollektivtrafikresa i Reseplaneraren på adressen reittiopas.fi, när du söker en rutt med datum 4.3 eller senare.

Det blir också ändringar i hållplatserna i Hagnäs och vid Idrottshuset. Plattformarna 3 och 4 i Hagnäs dras in och alla spårvagnar stannar vid plattformarna 1 och 2. Linjerna 3 och 9 använder redan dessa plattformar. Vid Idrottshuset byggs en ny tillfällig hållplats på Helsingegatan vid korsningen av Helsingegatan och Brahegatan, och hållplatsen trafikeras av linjer som kör från Idrottshuset i riktning mot Hagnäs.  

Mer information om renoveringen finns på adressen hel.fi/uusihämeentie (på finska).

Läs mer:

Renovering av Tavastvägen (Helsingforsregionens trafik)

Spårvagnslinjer (pdf, 8 Mb)


DELA