Man köper biljetter. Foto: Juho Virolainen

Det blir höjningar inom period- och värdebiljetter

Biljettpriserna inom Helsingforsregionens trafik HRT:s kollektivtrafik höjs med i snitt 4,1 procent i början av 2017. Det blir höjningar både inom period- och värdebiljetter samt dygnsbiljetter. Priset för mobilbiljetten och övriga enkelbiljetter höjs inte.

Priserna för periodbiljetterna höjs med i snitt 4,2 %. 

Det är dock fortfarande förmånligt att resa med HRT:s periodbiljett. Om man räknar till exempel kostnaderna för resor till och från arbetet och delar priset för 30 dagars periodbiljett med 44 dvs. det genomsnittliga antalet resor till och från arbetet, kostar en resa med en regionbiljett 2,42 euro och en resa inom en zon 1,24 euro. 

Barn och studerande betalar 50 procent av priset på biljetter för vuxna. I de övriga specialgrupperna blir rabattprocenten 25 eller 50 procent.

Läs mer:

HRT