Foto: Helen

Helen planerar pelletsvärmeverk i Dammen

Helen utreder möjligheterna att bygga ett biovärmeverk i Dammen i Helsingfors, på en värmeverkstomt som är i Helens bruk. Det planerade värmeverket i Dammen kräver en detaljplaneändring som ger möjlighet att bygga en anläggning till på den nuvarande tomten. Presentations- och diskussionsmöte om detaljplaneändringen för invånarna tisdag 20.11 i Oulunkylän yhteiskoulu (Brofogdevägen 24) kl. 17.30 – 20.

Helen förbereder sig för att avstå från stenkol 2029 i enlighet med regeringens riktlinje. Det snabbaste sättet att ersätta stenkol är biomassa.

I Dammen planeras ett biovärmeverk på 120 MW som huvudsakligen skulle drivas med pellets. Det planerade värmeverket skulle byggas på en tomt som är i Helens bruk, bredvid den befintliga olje-/naturgasdrivna värmecentralen.

Mötet är öppet för allmänheten och ingen särskild anmälan behövs.

Programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterial för planen (visualiseringar och utredningar) är framlagda 19.11–10.12på följande platser:

- Åggelby bibliotek, Byäldstevägen 27

- på nätet hhttps://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella/

Mer information om planerna för Dammen har sammanställts på  helen.fi/patola.

Läs mer:

HelenDELA