Öppet möte om miljökonsekvenserna av Tattarmossens biovärmeanläggning

Helen utreder möjligheterna att bygga ett biovärmeverk i Tattarmossen i Helsingfors. NTM-centralen i Nyland ordnar ett öppet möte för allmänheten där man berättar om resultaten av miljökonsekvensbedömningen, tisdag 27 november i Puistolan peruskoulu (Koutavägen 2) kl. 17.00 ­– 20.00.

Helen förbereder sig för att avstå från stenkol 2029 i enlighet med regeringens riktlinje. Det snabbaste sättet att ersätta stenkol är biomassa.

För det planerade biovärmeverket i Tattarmossen har man under 2018 gjort en lagstadgad miljökonsekvensbedömning (MKB), där man bedömer biovärmeverkets påverkan på människor och miljö. MKB-beskrivningen som redogör för resultaten av bedömningen är nu färdig.

MKB-beskrivningen är framlagd 16.11.2018 – 11.1.2019 på följande platser:
Malms bibliotek, Parkstads bibliotek samt på nätet www.mparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA

Åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen kan framföras skriftligen genom att lämna in dem till NTM-centralen i Nyland senast 11.1.2019.

Läs mer:

Helen