HRT:s trafikeringsplan för 2019: nya stomlinjer

Helsingforsregionens trafik HRT lanserar under 2019 två nya stomlinjer. Linje 500, Östra centrum-Munksnäs, Linje 58 ersätts av linje 500, Östra centrum-Munksnäs. Linje 510, Hertonäs-Westendstation, ersätter linje 551. Syftet med de nya stomlinjerna är att göra resorna ännu snabbare och punktligare.

Utbudet på Helsingfors busslinjer 55, 56, 57 samt linje 544 ökar. Linje 56, Gammelbacka-Fiskehamnen, börjar trafikera under veckosluten.

Den största förändringen i tågtrafiken är att K- och N-tågen slås ihop i början av hösttrafik. Det nya tåget blit K-tåg och det stannar också i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka.

I spårvagnstrafiken blir det inte stora ändringar men när den nya kollektivtrafikterminalen i Böle tas i bruk på hösten, flyttas ändhållplatsen för linjerna 2 och 7 till Böle station.

Läs mer:

HRT


DELA