Orgelns fasad är modern och den kommer att berika Musikhuset arkitektoniskt.

Musikhuset får världens största konsertsalorgel

Musikhusets nya konsertsalsorgel konstrueras av den österrikiska orgelmakaren Rieger Orgelbau. Orgeln får 123 register. Det gör den till världens största konsertsalsorgel. Orgeln är tänkt att vara färdig 2022 och tas i bruk 2023. Den nya konsertsalsorgeln förgylls av den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen.

Musikhusets nya orgel blir praktfull och lämplig att framföra en så mångsidig musik som möjligt på. Man har strävat efter att betrakta orgeln som ett framtidsinstrument och den är inte heller knuten till någon tidsperiod, stil eller genre. Professor Olli Porthan, som lett planeringsarbetet, menar att projektet är något unikt med internationella mått mätt.

Instrumentet är fascinerande för kompositörer särskilt genom det stora antalet hjälpanordningar och tekniska lösningar som inspirerar till ny musik, som ett mikrotonalt rörverk, ett reglerbart lufttryckssystem och ett flertal övertonsregister. Orgeln får två manualer, den ena nere på scenen och den andra där uppe hos orgeln. Det här gör det möjligt för organisten att spela helt nära kapellmästaren och vara synlig för publiken. Orgelns huvudsakliga roll är att utgöra en del av orkestern i verk som kräver det, och självklart också som solistiskt instrument. Det här mångsidiga upplägget gör att man kan framföra ett utomordentligt stort antal soloverk ur litteraturen från orgelmusikens hela historia, säger Olli Porthan.

Orgelns fasad är modern och den kommer att berika Musikhuset arkitektoniskt. Orgelmakaren har haft som mål att skapa en organisk (organ-ic) såväl som en orgelliknande fasad. Instrumentet är i sin helhet placerat i ett skåp, vilket möjliggör unika dynamiska proportioner. Det statiska blir dynamiskt när fasadens rörliga element öppnas och publiken kan se rörverkets olika nivåer i orgelns inre, med olika ljuseffekter.

Visuellt betydelsefullt är även det rörsystem som befinner sig framför fasaden, något som vanligen inte syns men som har tagits fram för att berika åhörarens fantasi om orgeln som ett levande och föränderligt instrument.

Musikhusets nya konsertsalsorgel förgylls av den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen

Ibruktagandet av orgeln förgyller hela 2023 med en omfattande serie orgelkonserter vars repertoar fås genom den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen. Kompositionstävlingen är öppen för alla som är hågade och den består av tre serier: orkesterkonserter, kammarmusikverk och soloverk för orgel.

Syftet är att belöna ett drygt tjugotal verk och låta framföra dem i egna konserter under 2023. Utöver RSO och HSO kommer verken att framföras av en rad finländska orkestrar och internationella orgelvirtuoser.

Juryn med Kaija Saariaho som ordförande består av överkapellmästarna Nicholas Collon och Susanna Mälkki, kompositörerna Francesco Filidei (Italien), Maija Hynninen, Olli Kortekangas samt organisterna Jan Lehtola, Susanne Kujala och Olli Porthan. Tävlingsresultatet kommer att offentliggöras våren 2022. Tävlingen finansieras av Alfred Kordelins stiftelse.

Orgeltävlingen är viktig ur många aspekter. Den är startpunkten för en av världens viktigaste orglars liv i Helsingfors centrum och den för orgeln rakt in i hjärtat av den internationella orgeldebatten. Genom att den allsidigt sammanför finländska musiker kommer orgeln att vara till för alla finländare. I och med den internationella tävlingen hamnar orgeln genast i centrum för den nya musiken och bjuder till sig alla musikskapande kompositörer runt om i världen, beskriver Jan Lehtola.

Orgeln fick sin början i och med att Kaija Saariaho donerade en miljon euro som startkapital till projektet. Därefter gav husets huvudsakliga användare, Yle, Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet 1,5 miljoner euro till projektet och ett flertal olika stiftelser tillsammans 1,7 miljoner euro.

Lisää aiheesta
Musiikkitalo
HKO
urutsoimaan.fi