Personer som använder munskydd.

HRT inför munskyddstvång i kollektivtrafiken från 13.3

Från och med 13.3.2021 ska alla som fyllt 12 år bära munskydd i HRT:s trafik. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget. HRT har uppdaterat res- och biljettvillkor 11.2.2021 så att kravet på att använda munskydd i kollektivtrafiken ingår i dem.

Tvånget gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. HRT kommer inte att fråga om ett intyg om medicinska skäl utan det räcker att personen själv berättar om det.

HRT:s biljettkontrollanter samt ordningsvakterna i trafik kan rekommendera att bära munskydd om någon inte har en sådan.

I genomsnitt ca 80 procent av HRT:s resenärer använder munskydd. Tack för alla som tillsammans med oss gör att det är tryggt att åka kollektivt.

Det är väldigt viktigt att använda munskydd på grund av den förändrade situationen med coronapandemin.

HRT

Foto: HRT