Metrotrafiken i Nordsjö.

Metrotrafiken i östra Helsingfors ersätts med bussar 17.-25.7 - orsaken är broarbeten vid Skepparviken

Det sker ett avbrott i metrotrafiken  under sommaren 17.-25.7. Metron trafikerar inte öster om Brändö utan kör bara sträckan Mattby-Brändö. Ersättande busslinjerna 99B, 99V och 99M från Järnvägstorget trafikerar stationerna i östra Helsingfors. Orsaken är broarbeten vid Skepparviken i Hertonäs. Den gamla bron rivs och i stället byggs en ny bro.

Alla metrostationer och deras lokaler öster om Hertonäs är stängda under avbrottet. Metrostationernas bussterminaler är i bruk som vanligt.

Ersättande busslinjer från Järnvägstorget till östra Helsingfors

De ersättande busslinjerna kör till östra Helsingfors via Sörnäs strandväg och Österleden.

Det rekommenderas att byta från metron till en ersättande buss på Järnvägstorget, i Hagnäs eller i Fiskehamnen. Bussarna kör till östra Helsingfors enligt metrons trafikeringstider. Bussarna kör med 5 minuters mellanrum förutom tidig morgon och sen kväll. Tidtabellerna och bussarnas rutter hittar du senare även i Reseplaneraren.

De ersättande bussarna har öppen biljettförsäljning dvs. du kan stiga på bussen genom mittdörren och behöver inte visa biljetten för chauffören. Det är inte tillåtet att ta med cykeln på de ersättande bussarna.

Buss 99B till Östra centrum via Hertonäs station
Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (metrostation) – Östra centrum

Buss 99V till stationerna på sträckan Nordsjö-Östra centrum
Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (Österleden) – Östra centrum – Nordsjö

Buss 99M till stationerna på sträckan Mellungsbacka-Östra centrum
Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (Österleden) – Östra centrum – Mellungsbacka

Andra linjer till östra Helsingfors

T.ex. stomlinjebussar erbjuder också alternativa förbindelser på sträckan Östra centrum-Hertonäs-Fiskehamnen och Rastböle-Nordsjö-Mellungsbacka-Gårdsbacka. I området finns det också andra alternativa bussar vars rutter du senare kan hitta i Reseplaneraren.

560
Stomlinje 560 erbjuder en förbindelse mellan Rastböle-Nordsjö-Mellungsbacka-Gårdsbacka samt från Gårdsbacka till Malm, och därifrån kan man ta sig med tåg till Helsingfors centrum. Beakta att det också sker avvikelser i närtågtrafiken på sommaren p.g.a. banarbeten.

500 och 510
Stomlinjerna 500 och 510 kör från Östra centrum/Hertonäs till Böle station, och därifrån kan man ta sig med tåg till Helsingfors centrum. Man kan också byta till metron genom att stiga av på hållplatserna på Tågvägen som ligger vid korsningen av Tågvägen och Aleksis Kivis gata ca. 400 m från Sörnäs metrostation.

Läs mer:

HRT
HST: Information om broarbeten (på finska)

Foto: Lauri Rotko