Som det nu ser ut kommer man inte att installera dispensrar på riktigt alla metrostationer.

Metrostationer får dispensrar för handdesinfektion

Det bästa sättet att förhindra spridningen av coronaviruset i kollektivtrafiken är att hålla säkerhetsavståndet till andra passagerare och vara noga med sin handhygien. Därför är det bra att ha med sig en egen flaska handsprit så att man kan desinficera sina händer vid behov.

För att stöda passagerarnas eget agerande, installerar Helsingfors stad dispensrar för handdesinfektion på metrostationerna för att skydda passagerarna. Ungefär hälften av de planerade dispensrarna finns redan på plats. För dem som reser med kollektivtrafiken finns hittills handsprit tillgängligt på stationerna i Mattby, Hagalund, vid Aalto-universitetet, i Drumsö, Kampen, vid Järnvägstorget, Helsingfors universitet, i Sörnäs och Östra centrum. Dispensrar kommer att installeras på andra metrostationer allteftersom de färdigställs hos leverantören.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav 15.4 en rekommendation om att handsprit alltid borde finnas tillgängligt när handtvätt inte är möjligt. Desinficeringsställen rekommenderas till exempel vid trafikknutpunkter, såsom stationer och terminaler samt i kollektivtrafiken.

I praktiken är det ändå inte möjligt att installera dispensrar för handdesinfektion direkt i kollektivtrafikmedlen, eftersom man då skulle vara tvungen att installera flera tusen dispensrar.

Som det nu ser ut kommer man inte att installera dispensrar på riktigt alla metrostationer. Det säkraste sättet att ta hand om sin egen handhygien i nästan vilken situation som helst under resan, är att bära med sig en egen flaska handsprit som man kan använda vid behov.

HRT påminner om att man kan köpa biljett via HSL-appen utan att behöva vidröra varken kortläsare eller biljettautomat.

Trafiken i Helsingforsregionen har fungerat nästan normalt under hela coronakrisen. Även i kristider är kollektivtrafiken en viktig service för att samhället ska fungera. Dagligen görs fortfarande nästan 300 000 resor med kollektivtrafiken, även om resandet nog har minskat avsevärt. I genomsnitt är det glest och gott om utrymme i trafikmedlen så att man kan hålla ett säkert avstånd till andra passagerare.

Läs mer:

HRT