Solkraftverket i Messukeskus. Foto: Helen

Solkraftverket i Messukeskus öppnas – bygget av en utvidgningsdel började genast

Helen öppnar ett av de största solkraftverken på halltaken i Messukeskus. Solkraftverket tas i drift i skiftet av augusti–september. Samtidigt startar bygget av en utvidgningsdel.

Kraftverkets 1 589 solpaneler installerades i sommar på taken till hallarna 4 och 5 på Messukeskus. I det inledande skedet är kraftverkets beräknade årsproduktion 445 MWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för mer än tvåhundra höghustvåor.

Före utgången av året installeras ytterligare cirka 300 paneler. Efter att utvidgningen blir färdig ökar solkraftverkets årsproduktion till mer än 530 megawattimmar.

Helen hyr ut paneler i solkraftverket i Messukeskus enligt den populära principen med en egen panel.

– Nästan två tredjedelar av solpanelerna i Messukeskus har redan hyrts ut. Konceptet med egna paneler, som Helen utvecklat, är ett enkelt sätt att börja producera solenergi. Genom att boka en egen solpanel kan alla använda solenergi. Helen hyr ut paneler i Messukeskus till sina kunder till en månadsavgift om 4,40 euro. Den elektricitet som kundens egen panel producerar krediteras i elräkningen, berättar produktgruppschef Riku Kuikka från Helen.

Läs mer
Helen