Två kvinnor med ansiktsskydd.

Måttliga höjningar i priser för periodbiljetter den 14 januari

Priset på vuxnas 30-dagarsbiljett höjs med 3 euro den 14 januari. Däremot priset på enkel- och dygnsbiljetter höjs inte alls. Priserna på årsbiljetten, på periodbiljetten i form av en fortlöpande sparbeställning samt för personer över 70 år sänks.

En 30-dagarsbiljett blir förmånligare än enskilda biljetter redan om du gör fler än tre tur- och returresor i veckan. Därför lönar det sig räkna upp alla resor till och från arbetet samt på fritiden och tänka igenom vilken biljett som passar dig bäst.

Se de nya biljettpriserna för 2021 i tabellen. (pdf)

Periodbiljetterna och dygnbiljetterna i HSL-appen och på HRT-kortet blir enhetliga

HRT gör  biljettsortimenten enhetligare så att du kan köpa samma periodbiljetter oberoende av om du köper den med HRT-kortet eller i HSL-appen

  • Från den 14 januari kan man köpa periodbiljetter för 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 och 270 samt för 360 dygn medHRT-kortet.
  • I HSL-appen finns först periodbiljetter för 14, 30, 60 och 90 dygn. De längre periodbiljetterna lanseras i appen i februari.

I februari ökar biljettsortimentet när det blir möjligt att köpa dygnsbiljetter även för 8- 13 dygn via HSL-appen. 

Det förmånligaste sättet att köpa periodbiljett: köp en årsbiljett eller en fortlöpande sparbeställning

Priserna på årsbiljetten dvs. periodbiljetten för 360 dygn och på den fortlöpande sparbeställningen sänker den 14 januari. Dessa är de förmånligaste sätten att köpa en periodbiljett. Periodbiljett som alltid är giltig än ett enkelt sätt att åka kollektivt då du slipper att tänka på hur mycket din resa kostar eller var du kan köpa din biljett.

Den fortlöpande sparbeställningen är ett bekymmerfritt alternativ eftersom biljetten är giltig i HSL-appen utan att du separat laddar den. Biljetten debiteras ditt betalkort var 30:e dag. Den fortlöpande sparbeställningen finns för närvarande endast för vuxna och i HSL-appen. Läs mer om den fortlöpande sparbeställningen.

Priset på årsbiljetten sänks dvs. du kan köpa periodbiljetten för 360 dygn till priset av ca 10 månader när du nu får årsbiljetten till priset av 11 månader. Biljetten laddas på HRT-kortet och du betalar biljetten helt vid köptillfället.

Ny rabattbiljett för personer över 70 år

Den 14 januari lanseras en ny rabattbiljett: personer över 70 år kan köpa periodbiljetter med 45 procents rabatt. Däremot får man inte längre rabatt på enkel- eller tilläggsbiljetten. Detta gäller enkelbiljetter som man kunnat köpa för resor som börjar kl. 9-14.

Med periodbiljetten kan man resa dygnet runt och priset är förmånligt:

  • Till exempel i zonen AB kostar den rabatterade 30-dagarsbiljetten 34,50 euro och den är förmånligare än enkelbiljetter om man reser sex tur- och returresor i månaden.
  • Om du köper AB-biljetten för ett helt år kostar biljetten 29 euro i månaden.

Periodbiljetter för barn 7-12 år i HSL-appen

Från och med den 14 januari kan du köpa en periodbiljett för barn 7-12 år i HSL-appen om barnet har egna bankkoder. Biljetten kan också betalas med t.ex. förälders betalkort.

Läs mer:

HRT

Foto: HRT

Publicerad 7.12 och updaterad 8.1 och 14.1.