Maria Stereo och bronsverk Tidlös / Bild: Anssi Kasitonni

Maria Stereos fyra meter höga bronsskulptur avtäcks i Vallgård

Det nya offentliga konstverket i Helsingfors, producerat enligt enprocentsprincipen, är en stor relief som refererar till ett gökur. Bildkonstnären Maria Stereos fyra meter höga bronsverk Tidlös hängs på vuxeninstitutet Stadin Aikuisopistos  innergårdsfasad på Industrigatan tisdagen den 4 juni.

Det dekorativa gökurets urtavla saknar visare och gökens lucka är stängd. Verket är i likhet med sin titel tidlöst: gökuret visar inte tiden. Maria Stereo säger att tidlösheten ger betraktaren tillfälle att slappna av. Alltid behöver man inte veta hur mycket klockan är.

”Jag har alltid varit intresserad av kitschiga saker och prydnader i hemmet. Jag började studera bilder på gökur på nätet och en fantastisk, varierad värld av mästerligt snickararbete öppnade sig för mig. Jag fick inspiration att skapa en serie ur i olika blandtekniker. Jag tänkte på serien som ett slags självbiografiska klockslag. Ett av uren var gjutet i stilmetall och det blev till slut verket som gav upphov till idén till Tidlös”, berättar konstnären.

I september i fjol fick samma fastighet också ett verk av konstnären Anssi Kasitonni. Verket Epifania de Liberace, även det beställt med enprocentsprincipen, är en skimrande flygel som ger sken av att falla ner från taket åtföljd av ett glittrande regn.

Maria Stereo (f. 1979 i Raumo) har haft separatutställningar bland annat i Galleria Huuto i Helsingfors och Mältinranta i Tammerfors och har medverkat i talrika grupputställningar. 

Helsingfors stad iakttar enprocentsprincipen, som betyder att omkring en procent av anslagen för bygge eller reparation av stadens fastigheter reserveras för ny offentlig konst. HAM Helsingfors konstmuseum verkar som konstsakkunnig i projekten och verken blir en del av HAM:s konstsamling.

Läs mer:

Helsingforskonstmuseum HAM