Luckan i Helsingfors flyttar till större utrymmen

Luckan i Helsingfors kommer från och med fredagen 21 december 2018 att stänga centret och LillaLuckan på Simonsgatan 8. Detsamma gäller för Luckans Veranda på Georgsgatan 31. Luckan är en finlandssvensk mötesplats öppen för alla.

Hela verksamheten flyttar in i anrika Amoshuset på Georgsgatan 27 i Helsingfors. De nya lokalerna är mer ändamålsenliga då Luckan successivt ökat i besökarantal samtidigt som behoven av våra informations- och kulturtjänster är större än tidigare.

I synnerhet kommer barnkulturcentret bli mer än dubbelt så stort och samtidigt lika praktiskt och tryggt att nå som tidigare.

Evenemang och bokade möten sker under januari 2019 i de gamla lokalerna. Luckan öppnar i nya lokaler för allmänheten den 4 februari, 2019. Varmt välkomna!

Läs mer:

Luckan