Lokalförsvarsövningen.

Lokalförsvarsövningen Kehä 20 i Västra Nyland den 5–11 september

Lokalförsvarsövningen Kehä 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas den 5–11 september 2020 i huvudstadsområdet och i Västra Nyland. I vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten.

Trupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. Ungefär 170 fordon deltar i övningen.

Under övningen genomför man även ett försök med vardagliga lösningar, där man för första gången i motsvarande omfattning testar användningen av reservisternas egna smarttelefoner och andra terminaler, så kallade vardagliga apparater, som stöd för ledningen av lokalförsvaret.

Vid lokalförsvarsövningen Kehä 20 koncentreras verksamheten till Esbo och Hangö, övriga övningsområden är Helsingfors, Kyrkslätt, Lojo och Raseborg.

Man kan följa med övningen på sociala medier med hjälp av taggarna #kehä20 och #kaartjr.

Läs mer:

Gardesjägarregementet

Foto: Gardesjägarregementet