Kunskaper hos utbildade invandrare utnyttjas inte, med undantag av spetsområden

I Helsingforsregionen har kunskaper hos högutbildade invandrare från olika länder inte utnyttjats till fullo. Deras kompetenspotential och kapacitet har inte utnyttjats till fullo, visar utredningen om flyttare som Nylands förbund har låtit göra tillsammans med Helsingfors, Vanda och Esbo stad. Utredningen har gjorts av Kaupunkitutkimus TA Oy.

Av utredningen framgår att sysselsättningen och inkomstnivån hos högutbildade invånare med invandrarbakgrund ligger på en klart lägre nivå än hos den utbildade urbefolkningen i samma ålder. Många högutbildade inflyttare som försöker komma in på arbetsmarknaden är arbetslösa, undersysselsatta eller har ett arbete som inte motsvarar utbildningen.

Sysselsättningsgraden hos invandrare som kommit från OECD-länderna är bättre och de får högre lön än invandrare från andra länder.

Inflyttare som får arbete inom spetsområden sätter fart på regionens tillväxt

Den ekonomiska tillväxten i Nyland och i dess kärnområde Helsingforsregionen förutsätter också i fortsättningen inflyttningsöverskott av studerande och kunniga, utbildade inflyttare.

Den ökade regionalekonomin och sysselsättningen i Helsingforsregionen har på 2000-talet baserat sig i synnerhet på tillväxten i expertdominerade specialiseringsområden med hög produktivitet. Utredningen visar att högt specialiserade områden inte skulle ha haft möjlighet att möta behovet av högutbildad arbetskraft, om det inte hade flyttat experter från andra delar av Finland och utlandet.

Erfarenheter från andra länder visar att invandrarnas sakkunskap främjar spridningen och tillämpningen av såväl ekniskekonomiska som samhälleliga innovationer i området. På lång sikt leder en stor invandring i regel också till att företagens produktivitet ökar.

Befolkningen i arbetsför ålder ökar tack vare inflyttare

I Helsingforsregionen har 60 procent av befolkningstillväxten under de senaste åren skett tack vare inflyttningsöverskott. Merparten av inflyttarna kommer från utlandet. På en europeisk nivå har regionens invånarantal ökat snabbt under flera decennier. Under de senaste åren har befolkningen ökat med 1,3 procent per år.

På grund av inflyttningsöverskottet från utlandet ökar antalet invånare i arbetsför ålder fortfarande i Helsingforsregionen trots att andelen befolkning i arbetsför ålder minskar annanstans i Finland. Antalet invånare som flyttar till regionen från andra delar av landet är större än antalet invånare som flyttar från regionen till andra delar av landet. En del av dem som flyttar till regionen från andra delar av Finland är dock ursprungligen från utlandet, visar utredningen.

Utredningen på nätet:

Flyttare och Nylands regionalekonomi; Nylands förbunds publikationer E 219-2019 (.pdf, på finska)

Nylands förbund

DELA