Foto: Mikko Ryhänen, HRT

HRT mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken

HRT mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 14.1. – 17.5.

Målet är att samla in åsikter från 28 000 passagerare.

HRT använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken.

Våren 2019 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 14.1.–17.5. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet både i kundnöjdhetsundersökningen och i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.

Helsingforsregionens trafik (HRT)