Nya Tavastvägen.

Kommentera nästa års trafikeringsplan - planen omfattar buss-, tåg-, spår-, metro- och färjetrafiken.

Helsingforsregionens trafik HRT har publicerat ett utkast om trafikeringsplanen 2020-2021 och nu har du möjligheten att kommentera den fram till 8.12.2019. Trafikeringsplanen innefattar följande års ändringar i trafikeringen.

Planen omfattar buss-, tåg-, spår-, metro- och färjetrafiken. De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 15 juni 2020 eller vid övergången till hösttrafik den 10 augusti 2020.

Du kan ge respons om planen via HRT:s webbsida Respons kan lämnas fram till den 8 december 2019.

HRT går igenom kommentarerna och granskar trafikeringsplanen än en gång utifrån kommentarerna. HRT:s styrelse behandlar trafikeringsplanen vid sitt möte den 21 januari 2020.

Läs mer:

HRT