Foto: Ant Vaer

Söndagen är den sista dagen man kan ställa upp som kandidat i valet till Helsingfors ungdomsråd

I ungdomsrådsvalet röstar de unga i Helsingfors fram 30 representanter som gör de ungas röst hörd i stadens beslutsfattande. Alla helsingforsare som är födda 2002–2006 kan ställa upp i valet. Du kan ställa upp som kandidat senast söndagen den 29 september.

För Helsingfors är det viktigt att beslutsfattarna för en dialog med de unga då de fattar beslut om ärenden som rör de ungas liv, såsom mentalvårdstjänster och platser där man kan vistas på fritiden.

Ungdomarnas röst blir hörd i stadens beslutfattande

Ungdomsrådet ser till att ungdomarnas röst blir hörd i stadens beslutfattande. Medlemmarna i ungdomsrådet har närvaro- och yttranderätt på sektornämndernas sammanträden.

De unga bestämmer själva vilka ärenden de vill främja. Ungdomsrådet väljs genom val för ett år i taget och rådet består av 30 unga representanter. Ungdomsrådets verksamhet ger de unga en möjlighet att påverka sin hemstads ärenden och organets ställning tryggas i kommunallagen. Två ungdomsledare stöder gruppens verksamhet.

Ungdomsrådets år består av olika slags aktiviteter och ibland upptar verksamheten flera timmar per vecka. Rådet samlas två gånger i månaden. De unga får också träffa stadens beslutsfattare och delta i smågruppsverksamhet och i olika projekt. Rådet kan själv bestämma hurudana saker de vill främja och på vilket sätt. I år har ungdomsrådet exempelvis varit på läger och ordnat evenemang.

Under hösten 2019 förrättas valet där ungdomsrådet väljs för perioden 2020–2021. Ungdomsrådets nya sammansättning offentliggörs på KrutGalan den 3 December. Nya ungdomsrådet inleder sin mandatperiod 1.1.2020.

Mera info
Kunde du bli en stadspåverkare? munstadi.fi/sve
Blanketten för kandidatuppställning