Ingång framifrån begränsad i vissa spårvagnar

HST begränsar påstigningen genom den främsta delen av dörren i en del spårvagnar på så sätt att bara den ena av pardörrarna är tillgänglig för passagerarna. Syftet är att skydda förarna från coronavirussmitta. De som stiger på längst fram ska använda den vänstra sidan av framdörren. Alla andra dörrar kan användas som vanligt.

Begränsningen gäller endast de äldre ledade spårvagnarna där förarhytten är mer öppen än i de andra modellerna. Genom att stänga den främsta dörren kan man avskärma förarområdet.

Förarna utför inte längre kundserviceuppgifter för att hindra spridningen av viruset.

Du sköter väl om din handhygien då du reser kollektivt. OBS! Du behöver inte alltid trycka på stoppknappen eftersom förarna öppnar vagnens alla dörrar på alla hållplatser då det är möjligt med hänsyn till säkerheten. Också i metron öppnas dörrarna automatiskt på alla stationer så man behöver inte trycka på knappen.

Läs mer om kollektivtrafiken och coronaviruset på HRT:s sida