Coronatestplats. Kuva: Helsingin kaupunki

Huvudstadsregionen förbereder nya åtgärder för att stoppa coronaepidemin i spridningsfasen

Helsingfors stad och HUS berättade i dag 24 november vid en gemensam presskonferens att huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset har berett sig på att torsdag 26 november behandla nya begränsningar och rekommendationer.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder under epidemins spridningsfas nya begränsningar och riktlinjer i enlighet med regeringens rekommendation utöver dem som trädde i kraft måndag 23 november. Information om besluten och om när dessa träder i kraft ges fredag 27 november.

Eventuella ytterligare begränsningar och riktlinjer övervägs exempelvis med anknytning till evenemang för allmänheten, distansundervisning i skolorna och öppettider för offentliga lokaler. Besluten fattas av huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset.

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Mer information

Helsingfors – aktuellt om coronaviruset